Researcher associated with Open Tiger Genome Project

From Tigergenome_org

Jump to: navigation, search

Researchers associated with Open Tiger Genome Project (OTGP)

 

 

Yun Sung Cho,1* Li Hu,2* Haolong Hou,2* Hang Lee,3* Jiaohui Xu,2* Soowhan Kwon,4Sukhun Oh,4 Hak-Min Kim,1 Sungwoong Jho,1 Sangsoo Kim,5 Tae Hyung Kim,6 Shu-Jin Luo,7 Warren Johnson,8 Sunghoon Lee,1,6 Young-Ah Shin,1 Qian Zhou,2 Byung Chul Kim,1,6 Hyunmin Kim,6 Chang-uk Kim,1 Hyun-Ju Jung,6 Xiao Xu,7 Pryivrat Gadhvi,1 Pengwei Xu,2 Yingqi Xiong,2 Yadan Luo,2 Shengkai Pan,2 Caiyun Gou,2 Xiuhui Chu,2 Jilin Zhang,2 Sanyang Liu,2 Jing He,2 Ying Chen,2 Linfeng Yang,2 Yulan Yang,2 Jiaju He,2 Sha Liu,2 Junyi Wang,2 Chul Hong Kim6, Jong-Soo Kim1, Seungwoo Hwang,9 Junsu Ko6, Chang-Bae Kim,10 Sangtae Kim,11 Damdin Bayarlkhagva,12 13, Seong-Jin Kim,6,14, Woon Kee Paek, Stephen J. O’Brien,15†,Jun Wang,2,16†, and Jong Bhak,1,6
 
1Personal Genomics Institute, Genome Research Foundation, Suwon 443-270, Republic of Korea
2Beijing Genomics Institute (BGI)-Shenzhen, Shenzhen, China
3Tiger and Leopard Conservation Fund in Korea and College of Veterinary Medicine, Seoul National University, Seoul 151-742, Republic of Korea
4Samsung Everland Zoo, Yongin 449-715, Republic of Korea
5School of Systems Biomedical Science, Soongsil University, Seoul 156-743, Korea
6Theragen BiO Institute, TheragenEtex, Suwon 443-270, Republic of Korea
7Peking-Tsinghua Center for Life Sciences, School of Life Sciences Peking University, Beijing 100871, China
8Laboratory of Genomic Diversity, National Cancer Institute, Frederick, Maryland, USA
9Korean Bioinformation Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, Daejeon 305-806, Republic of Korea
10Department of Life Science, Sangmyung University, Seoul 110-743, Republic of Korea
11Department of Biology, Sungshin Women’s University, Seoul 142-732, Republic of Korea
12Department of Molecular Biology and Genetics, School of Biology and Biotechnology, National University of Mongolia, Ulaanbaatar 210646A, Mongolia
13National Science Museum, Daejeon 305-705, Republic of Korea
14CHA Cancer Institute, CHA University, Seoul 135-081, Republic of Korea
15Theodosius Dobzhansky Center for Genome Informatics, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
16Department of Biology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
 

 

 

Personal tools
Google AdSense